Biuro rachunkowe Katowice

O nas

Korzystając ze zdobytego doświadczenia oraz naszej wiedzy proponujemy Państwu usługi, które stanowią zintegrowany system obsługi księgowo-kadrowej ale także podatkowej i prawnej, obejmujący każde pole funkcjonowania Państwa przedsiębiorstwa. Wybierając nasze usługi otrzymają Państwo pełne wsparcie działań zmierzających do osiągnięcia wyznaczonych celów. Nasi pracownicy na bieżąco zapewnią Państwu niezbędną pomoc zarówno na etapie powstawania firmy, jak i jej rozwoju i obecności na rynku, służąc doradztwem i pełnym wsparciem oraz nienagannym wykonywaniem powierzonych nam obowiązków.

To wszystko stworzyliśmy po to aby nasz Klient mógł bez zbędnych obciążeń skupić się przede wszystkim na realizacji obranej przez siebie strategii rozwoju swojej firmy.

Zapraszamy do współpracy.

Usługi


Księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ryczałt, karta podatkowa
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji
 • prowadzenie ewidencji rozrachunków
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT)
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • prowadzenie rozliczeń z PFRON
 • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej
 • audyt dokumentacji księgowej
 • pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych
 • sporządzanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania

Kadry/Płace

W ramach obsługi kadrowo-płacowej firmy wykonujemy dla Państwa następujące czynności:

 • Sporządzanie listy płac
 • Sporządzanie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 • Prowadzenie imiennie kart przychodów pracownika
 • Prowadzenie kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
 • Prowadzenie ewidencji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, itp.)
 • Sporządzanie dokumentacji obrachunkowej do list płac związanych z umowami o pracę a także umowami cywilnoprawnymi (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A)
 • Sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)
 • Przygotowujemy gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników

Doradztwo prawne

W ramach podpisanej z nami umowy na prowadzenie księgowości firmy, proponujemy Państwu także obsługę prawną, świadczoną przez kancelarię radcy prawnego, obejmującą swym zakresem:

 • Doradztwo prawne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym porady z zakresu tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Sporządzanie umów, w tym umów z zakresu prawa pracy, opinii prawnych oraz udzielanie doraźnych porad prawnych przez radcę prawnego, w tym wizyty u naszych Klientów
 • Reprezentację przed sądami oraz organami administracji publicznej w postępowaniach, w których stroną są nasi Klienci
 • Windykację należności
 • Monitoring kontrahentów, informację gospodarczą, informację z rejestrów dłużników

Ponadto oferujemy pomoc w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, bez względu na wybrana formę działalności , a także ich przekształcania.

W ramach umowy oferujemy krótkie szkolenie przewidziane dla pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za współpracę z naszym biurem.

Cennik

 • Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów proponujemy od 100 zł.
 • Prowadzenie księgi handlowej już od 450 zł.
 • Obsługa kadrowo-płacowa w wysokości 25 zł za każdego pracownika, bez względu na formę zatrudnienia.

Osoby rozpoczynające działalność lub zmieniające biuro rachunkowe w trakcie roku obrachunkowego zapraszamy do negocjowania cen.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Jeżeli chcą Państwo poznać wartość oferty przygotowanej specjalnie dla Państwa firmy, prosimy o wypełnienie formularza poniżej.

Kontakt

Biuro Rachunkowe FAVITOR Sp. z o.o.

ul. Zbożowa 38 pok. 102
40-657 Katowice

Tel. 692 936 069
E-mail: biuro@favitor.eu

Rachunek bankowy:
Bank Millennium S.A. 95 1160 2202 0000 0002 2489 1460

Uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych:
CERTYFIKAT KSIĘGOWY Nr. 25408/2008
wydany przez Ministra Finansów RP

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
polisa OC nr RAC0010151

NIP: 9542738907
REGON: 243019468
KRS: 0000431446
Rejestr Przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

Kapitał zakładowy 5 000,00 zł

Kontakt z radcą prawnym dla naszych Klientów:
tel. 535-911-623, kancelaria@favitor.eu